Clwb Cyswllt Llangynog

Dewch i fwynhau ein Clwb Cyswllt

Bob Dydd Llun o 11 am-2 pm yn y Neuadd Goffa.
Mae croeso i unrhyw un o unrhyw oed.

Rydym yn cynnal amrywiaeth o weithgareddau bob wythnos (gw. Digwyddiadau i Ddod).
Darperir cinio.

Os oes gennych broblemau dod i’r Clwb, mae gennym yrrwyr gwirfoddol, a fydd yn fodlon eich casglu o’ch cartref.

Ffoniwch Jennie Eilbeck ar 860312 neu Carol Jones ar 860230.