Cynghor Cymuned Llangynog

Enw Cyfeiriad Ffôn
Cadeirydd:
Cynghorwr Islwyn Davies
Llwyn Onn, Rhiwarth, Llangynog, SY10 0HA 860557
Is-Cadeirydd:
Cynghorwr Jennie Eilbeck
Glas y Dorlan, Llangynog, SY10 0EZ 860312
Cynghorwr Gareth Evans Glan Afon, Llangynog
Cynghorwr Linda Foster Bryn Craig, Llangynog, SY10 0HA
e-bost: morris.foster@btinternet.com
860416
Cynghorwr Phil Morgan
Cynghorwr Gwilym Tibbot Tan y Bryn, Llangynog, SY10 0EZ 860263
Cynghorwr Alan Young Tegfan, Llangynog
Clerk y Chnghor:
Mrs Enid Jones
11 Dol Hendre, Llangynog, SY10 0EU 860393