Newyddion i Langynog
Coffee Morning - 2nd June 2018
Income tax Marriage Allowance
Llangynog not to get superfast (fibre) broadband under Superfast Cymru
Planning application for clay shooting facility (updated 13th November 2017)
Meeting with Glyn Davies MP regarding A & E provision
Welcome to new members from Llangynog WI
Site Meeting with Highways - 25th July 2017 (PDF)
Ydych chi'n poeni am lithro, baglu neu syrthio yn eich cartref ac o'i gwmpas?
Council taking over the kerbside recycling collections from Cae Post
Future Fit - NHS animation on delivery of services
Rural development programme 2014-2020 - EOI windows NOW OPEN
Do you need a larger waste bin?
Beth alla'i ailgylchu? Beth ddylwn i ddim ei ailgylchu?
Llangynog now has a defibrillator
1000 Mile Trial for prewar cars comes to Llangynog
Powys County Council helping tenants to swap and move homes
Integration of community health and social care front-line services and teams
‘Help Llaw’ yn dod i ogledd ddwyrain Powys
‘Help Llaw’ yn dod i ogledd ddwyrain Powys

Nod Help Llaw yw helpu pobl i ddal ati i fyw’n annibynnol yn eu cartrefi. Bydd unigolyn cyfeillgar yn dod i helpu cleientiaid gyda’r gwaith glanhau, golchi dillad, garddio neu i ofalu am anifeiliaid anwes. Codir tâl am y gwasanaeth hwn.

Dywedodd Laurel Roberts, Prif Swyddog yn Qube; “Rydyn ni’n falch iawn o sefydlu’r cynllun gwerth chweil hwn. Mae nifer o bobl yn dymuno dal ati i fyw’n annibynnol, ond mae angen rhywfaint o help arnyn nhw gyda rhai o’r tasgau o ddydd i ddydd, fel gwneud y gwely er enghraifft. Dyna fydd Help Llaw yn ei wneud.”

Bydd Qube yn gwneud yn siŵr bod yr un gweithiwr Help Llaw yn mynd i weld y cleient bob wythnos, er mwyn dod yn gyfarwydd ag anghenion y cleient. Mae’r holl weithwyr wedi cael eu hyfforddi’n llawn gan Qube, ac wedi bod drwy’r holl archwiliadau perthnasol gan y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd (DBS).

Mae cynllun Help Llaw yn cael ei sefydlu diolch i gymorth gan Gronfa Ganolraddol Llywodraeth Cynulliad Cymru.

Os hoffech gael rhagor o wybodaeth am Help Llaw neu os hoffech gofrestru eich diddordeb eich hun neu ar ran rhywun arall, ffoniwch Kim yn Qube ar 01691 656882 neu anfonwch e-bost at info@qube-oca.org.uk.