Newyddion i Langynog
Planning application for clay shooting facility (updated 13th November 2017)
Meeting with Glyn Davies MP regarding A & E provision
Welcome to new members from Llangynog WI
Site Meeting with Highways - 25th July 2017 (PDF)
Ydych chi'n poeni am lithro, baglu neu syrthio yn eich cartref ac o'i gwmpas?
Council taking over the kerbside recycling collections from Cae Post
Future Fit - NHS animation on delivery of services
UPDATE 21/7/16: Residents reminded that plastic film will not be collected
Rural development programme 2014-2020 - EOI windows NOW OPEN
Powys County Council: Living Wage
Do you need a larger waste bin?
Beth alla'i ailgylchu? Beth ddylwn i ddim ei ailgylchu?
Llangynog now has a defibrillator
1000 Mile Trial for prewar cars comes to Llangynog
Powys County Council helping tenants to swap and move homes
Integration of community health and social care front-line services and teams
Superfast broadband is coming to Llangynog
‘Help Llaw’ yn dod i ogledd ddwyrain Powys
‘Help Llaw’ yn dod i ogledd ddwyrain Powys

Nod Help Llaw yw helpu pobl i ddal ati i fyw’n annibynnol yn eu cartrefi. Bydd unigolyn cyfeillgar yn dod i helpu cleientiaid gyda’r gwaith glanhau, golchi dillad, garddio neu i ofalu am anifeiliaid anwes. Codir tâl am y gwasanaeth hwn.

Dywedodd Laurel Roberts, Prif Swyddog yn Qube; “Rydyn ni’n falch iawn o sefydlu’r cynllun gwerth chweil hwn. Mae nifer o bobl yn dymuno dal ati i fyw’n annibynnol, ond mae angen rhywfaint o help arnyn nhw gyda rhai o’r tasgau o ddydd i ddydd, fel gwneud y gwely er enghraifft. Dyna fydd Help Llaw yn ei wneud.”

Bydd Qube yn gwneud yn siŵr bod yr un gweithiwr Help Llaw yn mynd i weld y cleient bob wythnos, er mwyn dod yn gyfarwydd ag anghenion y cleient. Mae’r holl weithwyr wedi cael eu hyfforddi’n llawn gan Qube, ac wedi bod drwy’r holl archwiliadau perthnasol gan y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd (DBS).

Mae cynllun Help Llaw yn cael ei sefydlu diolch i gymorth gan Gronfa Ganolraddol Llywodraeth Cynulliad Cymru.

Os hoffech gael rhagor o wybodaeth am Help Llaw neu os hoffech gofrestru eich diddordeb eich hun neu ar ran rhywun arall, ffoniwch Kim yn Qube ar 01691 656882 neu anfonwch e-bost at info@qube-oca.org.uk.