Llangynog 
Newyddion Sefydliad y Merched    Cyfarfodydd y gorffennol              
Yn cwrdd ar yr ail ddydd Mercher o bob mis am 7pm yn Neuadd Goffa

WI members

Rydym yn grwp bach, cyfeillgar o fenywod yn falch o fod yn rhan o gymuned mor gynnes a chroesawgar. Yn wir, mae ein haelodaeth, gyda'i ystod eang ac amrywiol o ddiddordebau, yn adlewyrchu cyfoeth bywyd yn ein pentref. Sefydliad y Merched Llangynog wedi chwarae rhan bwysig yn ein pentref ers 1938 ...mwy na 80 mlynedd o ymrwymiad parhaus i'r gymuned!

Heddiw, mae Sefydliad y Merched yn dal yn rheolaidd yn cefnogi ac yn cymeryd rhan mewn gweithgareddau a digwyddiadau yn y pentref. Yn ein cyfarfodydd misol, rydym yn mwynhau rhaglen amrywiol o siaradwyr a gweithgareddau. Hefyd, byddwn yn ymweld â llefydd o ddiddordeb a chymryd digwyddiadau Ffederasiwn a chrefft rhan, yn ogystal â mwynhau prydau bwyd allan mewn tafarndai a bwytai.

Rydym bob amser yn croesawu aelodau newydd, o unrhyw oed, felly os gwelwch yn dda dewch draw i roi cynnig arnom!

Digwyddiadau i Ddod:
23 Mai 2018 (dydd Mercher)
7:00pm, Neuadd Goffa
Open evening – Castle Belles


13 Mehefin 2018 (dydd Mercher)
Outing
Canal boat outing


11 Gorffennaf 2018 (dydd Mercher)
7:00pm, Neuadd Goffa
Pam Parnell – Boxes & Envelopes

Hosts: Pam Parnell & Wendy Barker
Raffle: Helen Thomson
Competition: Best handmade and decorated box
8 Awst 2018 (dydd Mercher)
Outing
Welsh Lavender Fields outing


12 Medi 2018 (dydd Mercher)
Outing
Ten Pin Bowling

Raffle: Pauline Wilson
Competition: The highest scorer overall
10 Hydref 2018 (dydd Mercher)
7:00pm, Neuadd Goffa
John Swogger – Archaeology & Cartoons

Hosts: Cath Williams & Val Atherton
Raffle: Sheila Broome
Competition: Draw a caricature or stick man of yourself to show your hobbies and interests
14 Tachwedd 2018 (dydd Mercher)
7:00pm, Neuadd Goffa
AGM (6.30pm); Phil Collins – Hypnosis

Hosts: Stella Wilcox & Jan Gill
Raffle: Val Atherton
Competition: The cosiest decorated water bottle
7 Rhagfyr 2018 (dydd Gwener)
7:00pm, Neuadd Goffa
Christmas Show


8 Rhagfyr 2018 (dydd Sadwrn)
7:00pm, Neuadd Goffa
Christmas Show


12 Rhagfyr 2018 (dydd Mercher)
7:00pm, Neuadd Goffa
John Parkinson - Artist

Hosts: All
Raffle: Stella Wilcox
Competition: A decorated Christmas tree biscuit