Llangynog 
Newyddion Sefydliad y Merched    Cyfarfodydd y gorffennol              
Yn cwrdd ar yr ail ddydd Mercher o bob mis am 7pm yn Neuadd Goffa

WI members

Rydym yn grwp bach, cyfeillgar o fenywod yn falch o fod yn rhan o gymuned mor gynnes a chroesawgar. Yn wir, mae ein haelodaeth, gyda'i ystod eang ac amrywiol o ddiddordebau, yn adlewyrchu cyfoeth bywyd yn ein pentref. Sefydliad y Merched Llangynog wedi chwarae rhan bwysig yn ein pentref ers 1938 ...mwy na 75 mlynedd o ymrwymiad parhaus i'r gymuned!

Heddiw, mae Sefydliad y Merched yn dal yn rheolaidd yn cefnogi ac yn cymeryd rhan mewn gweithgareddau a digwyddiadau yn y pentref. Yn ein cyfarfodydd misol, rydym yn mwynhau rhaglen amrywiol o siaradwyr a gweithgareddau. Hefyd, byddwn yn ymweld â llefydd o ddiddordeb a chymryd digwyddiadau Ffederasiwn a chrefft rhan, yn ogystal â mwynhau prydau bwyd allan mewn tafarndai a bwytai.

Rydym bob amser yn croesawu aelodau newydd, o unrhyw oed, felly os gwelwch yn dda dewch draw i roi cynnig arnom!

Digwyddiadau i Ddod:
13 Rhagfyr 2017 (dydd Mercher)
7:00pm, Neuadd Goffa
Burns and Plastics, by retired naval nurse Lieutenant Commander Vic Graham

A talk about her role when on tour in Afghanistan.
Raffle: Sheila Broome
Competition: Best bandaged finger (in pairs).