Cyngor Cymuned Llangynog

Enw Cyfeiriad Ffôn
Cadeirydd:
Cynghorwr Jennie Eilbeck
Glas y Dorlan, Llangynog, SY10 0EZ 860312
Is-Cadeirydd:
Cynghorwr Gareth Evans
Glan Afon, Llangynog
Cynghorwr Linda Foster Bryn Craig, Llangynog, SY10 0HA
e-bost: morris.foster@btinternet.com
860416
Cynghorwr Phil Morgan
Cynghorwr Alan Young Tegfan, Llangynog
Cynghorwr Islwyn Davies Llwyn Onn, Rhiwarth, Llangynog, SY10 0HA 860557
Cynghorwr Cherry Hill
Clerc i'r Cyngor:
Mrs Enid Jones
11 Dol Hendre, Llangynog, SY10 0EU 860393