Cyngor Cymuned Llangynog

Enw Cyfeiriad Ffôn
Cadeirydd:
Cynghorydd Phil Morgan
Awelygrug, Llangynog 01691 860788
Is-Gadeirydd:
Cynghorydd Sarah Chambers
Vicarage Farm, Llangynog, SY10 0HG
e-bost: sarah@vicaragefarm.net
01691 860622
Cynghorydd Gareth Evans Glan Afon, Llangynog 01691 860377
Cynghorydd Eldrydd Hughes Werngoch, Llangynog, SY10 0EP 01691 860433
Cynghorydd David Lee Lewis Bryn Ffynnon, Llangynog, SY10 0HA 01691 860344
Cynghorydd Alan Young Tegfan, Llangynog, SY10 0EX 01691 860243
Gwag
Clerc y Cyngor:
Rhian Briscoe
Mount Quarry, Llangynog, SY10 0EZ
e-bost: llangynogclerk@gmail.com
01691 860134